Konkurs „Moja miejscowość dawniej i dziś” w Brzozowie

Brzozów

23 stycznia 2024 r. w brzozowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie przy PZPW w Rzeszowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno-literackiego„Moja miejscowość dawniej i dziś”.
Celem konkursu było obudzenie zainteresowania dawnym i współczesnym obliczem materialnym i kulturowym swojej miejscowości, zachęcenie uczestników do odkrywania ciekawych lokalnych historii, miejsc i ludzi. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: prace plastyczne  uczniów klas 1-4 oraz  prace literackie  uczniów klas 5-8.
Ich zadaniem było:
- w kategorii plastycznej przygotowanie pracy przedstawiającej zmiany krajobrazu bądź architektury miejsca, w którym mieszka uczestnik konkursu. Praca mogła być wykonana dowolną techniką płaską – rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane (np. kolaż).
- w kategorii literackiej przygotowanie pracy pisemnej w dowolnej formie literackiej, przedstawiającej zmiany krajobrazu kulturowego miejscowości w której mieszka uczestnik.
 
W konkursie wzięło udział 53 uczniów z 8 szkół powiatu brzozowskiego, dostarczono 42 prace plastyczne oraz 11 literackich. Prace ukazywały wydarzenia z historii miejscowości i ich współczesne odniesienia, przeobrażenia rodzimego krajobrazu, najpiękniejsze zabytki, zakątki urbanistyczne i przyrodnicze, ale też najzwyklejsze miejsca i ludzi ważnych dla miejscowej społeczności.
Jury konkursowe w składzie: Piotr Boczar – nauczyciel bibliotekarz PBW Filii w Brzozowie, Irena Florczak – nauczyciel bibliotekarz, kierownik PBW Filii w Sanoku, Katarzyna Tercha–Frankiewicz – nauczyciel  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem, poetka, członek Ruchu Literackiego „Zgrzyt”, oceniało prace biorąc pod uwagę formę oraz estetykę wykonania, walory plastyczne, kulturę słowa, poprawność językową, styl wypowiedzi, kreatywne podejście do tematu.
Przyznano łącznie 12 nagród i wyróżnień.
Wśród motywów nagrodzonych prac znalazły się:
Haczowska drewniana perła architektury i nowy kościół wznoszony z poświęceniem przez mieszkańców Humnisk; urokliwa Góra św. Michała w Bliznem z jej niezwykłą legendą i cmentarz wojenny w Górkach; stary pomnik Haczowiaków poległych w wojnach światowych  oraz pomnik w Humniskach, upamiętniający ofiary najkrwawszej z wojen; obrazki ilustrujące warunki pracy i życia zwykłych ludzi; rozwój szkoły w Przysietnicy i opowiadanie o niezwykłym lirniku z Haczowa.
 
Laureatami konkursu zostali:
W konkursie plastycznym (w kategorii klas 1-4):
I miejsce - Artur Władyka - SP Nr 2 w Przysietnicy,
II miejsce - Szymon Gosztyła  - SP Nr 2 w Humniskach,
III miejsce - Marcel Śmierzyński - SP Nr 2 Humniskach,
Wyróżnienia:
Zofia Skiba - SP w Bliznem,
Nordin Graboń-Hafid  - SP w Górkach,
Julia Pilip - SP w Bliznem,
Milena Blama - SP w Bliznem.
 
W konkursie literackim (w kategorii klas 5-8)
I miejsce - Kamila Bienia - SP w Haczowie
II miejsce - Amelia Graboń-Hafid  - SP w Górkach
III miejsce - Tomasz Dębiec - SP Nr 2 Humniskach
Wyróżnienia:
Kamila Kopczyk - SP w Haczowie
Milena Szmyd  - SP w Haczowie.
 
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a nauczycielom składamy  podziękowania za zaangażowanie w organizację konkursu w szkołach. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrodzonych prac, którą można oglądać w lokalu brzozowskiej Filii PBW przy ul. Parkowej 13,  do końca lutego 2024 r.

Autor: Katarzyna Materna