Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r.
  1. Bilans jednoski budżetowej (plik PDF, rozmiar 557kB)
  2. Rachunek zysków i strat (plik PDF, rozmiar 405kB)
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik PDF, rozmiar 367kB)
  4. Informacja dodatkowa (plik PDF, rozmiar 3,86MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Odpowiedzialny za treść: Iwona Kozielec
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019