Ewidencje i rejestry


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:


Administracja

* Rejestr druków ścisłego zarachowania
* Rejestr pieczątek
* Książka korespondencyjna
* Ewidencja czasu pracy
* Rejestr skarg i wniosków
* Rejestr uchwał rady pedagogicznej
* Księga protokołów rady pedagogicznej
* Księga zarządzeń Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
* Książka kontroli
* Archiwum zakładowe

Ewidencja materiałów bibliotecznych

* Inwentarze
* Księgi i rejestry ubytków
* Protokoły ubytków
* Ewidencja wpływów
* Rejestr akcesji

Udostępnianie zbiorów i informacji

* Katalogi i kartoteki materiałów bibliotecznych
* Ewidencja czytelników (ochrona danych osobowych)
* Kartoteki wypożyczonych i udostępnionych zbiorów
* Rejestr wypożyczeń międzybibliotecznych
* Statystyki odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień
* Ewidencja monitów pocztowych

Działalność edukacyjna i kulturalna

* Rejestr lekcji bibliotecznych

Księgowość i finanse

* Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
* Rejestr zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowniczych dla ZUS
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Odpowiedzialny za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Materna
Data wytworzenia informacji: 30.09.2009
Data udostępnienia informacji: 30.09.2009
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2011 08:04 Aktualizacja treści Katarzyna Materna