Majątek jednostki


       Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na dzień  31.12.2017 r.
 
 
Grupa środków trwałych
Stan wg wartości początkowej
Stan umorzenia na 31.12.2017
Wartość netto na 31.12.2017 r.

Grunty
24 774,76

-
24 774,76
Budynki i lokale
2  495 517,74

639 604,61
1 855 913,13
Urządzenia techniczne i maszyny
523 019,32
523 019,32
-
Razem
3 043 311,82

1 162 623,93
1 880 687,89
Wartości niematerialne i prawne
18 415,32
18 415, 32
-
Pozostałe środki trwałe
280 632,61
280 632,61
-
Zbiory biblioteczne
2 308 024,51

2 308 024,51
-

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Materna
Wprowadził informację: Administrator
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Materna
Data wytworzenia informacji: 30.09.2009
Data udostępnienia informacji: 30.09.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2018 12:29 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
07.08.2018 12:28 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
07.08.2018 12:17 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
22.09.2010 10:44 Aktualizacja treści Piotr Bartnik