Majątek jednostki

  Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na dzień  31.12.2021 r.


Grupa środków trwałych Stan wg wartości początkowej Stan umorzenia na 31.12.2021 r. Wartość netto na 31.12.2021 r.
Grunty 24 774,76 - 24 774,76
Budynki i lokale 2 495 517,74 889 156,41 1 606 361,33
Urządzenia techniczne i maszyny 362 404,42 362 404,42 -
Razem 2 882 696,92 1 251 560,83 1 631 136,09
Wartości niematerialne i prawne 22 043,82 22 043,82 -
Pozostałe środki trwałe 404 659,52 404 659,52 -
Zbiory biblioteczne 2 568 518,49 2 568 518,49 -Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na dzień  31.12.2020 r.


Grupa środków trwałych Stan wg wartości początkowej Stan umorzenia na 31.12.2020
Wartość netto na 31.12.2020 r.
Grunty 24 774,76 - 24 774,76
Budynki i lokale 2 495 517,74 826 768,46 1 668 749,28
Urządzenia techniczne i maszyny 362 404,42 362 404,42 -
Razem 2 882 696,92 1 126 784,93 1 755 911,99
Wartości niematerialne i prawne 22 043,82 22 043,82 -
Pozostałe środki trwałe 395 154,52 395 154,52 -
Zbiory biblioteczne 2 517 580,32 2 517 580,32 -


  Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na dzień  31.12.2019 r.
 
 
Grupa środków trwałych
Stan wg wartości początkowej
Stan umorzenia na 31.12.2019
Wartość netto na 31.12.2019 r.

Grunty
24 774,76

-
24 774,76
Budynki i lokale
2  495 517,74

764 380,51
1  731 137,23
Urządzenia techniczne i maszyny
362 404,42
362 404,42
-
Razem
2 882 696,92

1 126 784,93
1 755 911,99
Wartości niematerialne i prawne
22 043,82
22 043,82
-
Pozostałe środki trwałe
375 037,63
375 037,63
-
Zbiory biblioteczne
2 445 950,50

2 455 950,50
-

 
  

Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na dzień  31.12.2018 r.
 
 
Grupa środków trwałych
Stan wg wartości początkowej
Stan umorzenia na 31.12.2018
Wartość netto na 31.12.2018 r.

Grunty
24 774,76

-
24 774,76
Budynki i lokale
2  495 517,74

701 992,56
1 793 525,18
Urządzenia techniczne i maszyny
523 019,32
523 019,32
-
Razem
3 043 311,82

1 225 011,88
1 818 299,94
Wartości niematerialne i prawne
22 043,82
22 043,82
-
Pozostałe środki trwałe
318 587,11
318 587,11
-
Zbiory biblioteczne
2 394 804,29

2 394 804,29
-

 
  

Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na dzień  31.12.2017 r.
 
 
Grupa środków trwałych
Stan wg wartości początkowej
Stan umorzenia na 31.12.2017
Wartość netto na 31.12.2017 r.

Grunty
24 774,76

-
24 774,76
Budynki i lokale
2  495 517,74

639 604,61
1 855 913,13
Urządzenia techniczne i maszyny
523 019,32
523 019,32
-
Razem
3 043 311,82

1 162 623,93
1 880 687,89
Wartości niematerialne i prawne
18 415,32
18 415, 32
-
Pozostałe środki trwałe
280 632,61
280 632,61
-
Zbiory biblioteczne
2 308 024,51

2 308 024,51
-

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szybiak
Wprowadził informację: Administrator
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Materna
Data wytworzenia informacji: 30.09.2009
Data udostępnienia informacji: 30.09.2009
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2022 09:11 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
30.04.2021 12:54 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
27.05.2020 14:32 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
27.05.2020 12:35 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
22.05.2020 09:05 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
07.08.2018 12:29 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
07.08.2018 12:28 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
07.08.2018 12:17 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
22.09.2010 10:44 Aktualizacja treści Piotr Bartnik