Procedury


Zarządzenie Nr 1/Fin/2007 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie z dnia 7 września 2007 roku w sprawie procedur kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych /publicznych/ oraz gospodarowaniem mieniem zgodnie z ustawą o rachunkowości Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku z poźn. zmianami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Odpowiedzialny za treść: Piotr Bartnik
Wprowadził informację: Piotr Bartnik
Data wytworzenia informacji: 22.09.2010
Data udostępnienia informacji: 22.09.2010