Regulamin Korzystania z Komputerów

Regulamin Korzystania z Komputerów z dostępem do Internetu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Krośnie i jej Filiach

1.    Użytkownicy komputerów z dostępem do Internetu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2.    Z komputerów z dostępem do Internetu mogą skorzystać Czytelnicy zapisani do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i Filiach. Warunkiem skorzystania jest zostawienie karty bibliotecznej u dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
3.    Komputery przeznaczone są wyłącznie do celów edukacyjnych.
4.    Ruch sieciowy generowany na komputerach jest logowany. Na wniosek uprawnionych organów dane użytkownika korzystającego z udostępnionych komputerów mogą zostać im przekazane.
5.    Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści: pornograficzne, faszystowskie, rasistowskie, propagujące    przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
6.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w programowaniu.
7.    Korzystając z komputerów należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym Użytkownikom.
8.    Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane bez ograniczenia czasowego, a w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejna osoba – z ograniczeniem do jednej godziny.
9.   Korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu jest nieodpłatne poza wydrukami, których koszt ponosi użytkownik, według   ustalonego cennika zamieszczonego w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług.
10. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego nauczyciela bibliotekarza o wszystkich zauważonych usterkach sprzętu   komputerowego i systemu od momentu przystąpienia do pracy do jej zakończenia.
11. W przypadku nieprzestrzegania w/w punktów nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji Użytkownika.
12. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora. 

                                                                                                                                               Dyrektor PBW Krosno
                                                                                                                                                 Małgorzata Szybiak

 


 

 
 


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Materna
Wprowadził informację: Katarzyna Materna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Materna
Data wytworzenia informacji: 27.05.2010
Data udostępnienia informacji: 27.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2018 09:54 Aktualizacja treści Katarzyna Materna
30.07.2010 11:49 Aktualizacja treści Katarzyna Materna