Schemat organizacyjny

O bibliotece

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie 
mgr Małgorzata Szybiak
malgorzata.szybiak@pbw.org.pl
 13 43-215-72

Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
mgr Romualda Wojnar
romualda.wojnar@pbw.org.pl
13 43 215 72 w. 26

Wydział Ekonomiczno-Administracyny/Księgowość
Kierownik Wydziału / Główny Księgowy
mgr Iwona Kozielec 
13 43-215-72 wew. 21
 iwona.kozielec@pbw.org.pl

Księgowa
mgr Gabriela Jastrzębska
 13 43-215-72 wew. 21
 gabriela.jastrzebska@pbw.org.pl

Sekretariat
Samodzielny referend ds. administracyjno-gospodarczych i kadrowych

13 43-215-72 wew. 20
 krosno@pbw.org.pl


WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Wicedyrektor mgr Romualda Wojnar
 romualda.wojnar@pbw.org.pl
  13 43-215-72 wew. 26

Pracownicy :
mgr Małgorzata Penar
mgr Sabina Szklarska
mg Małgorzata Kasza

WYDZIAŁ UDOSTEPNIANIA ZBIORÓW (Wypożyczalnia ; Czytelnia Ogólna i Informatorium; Czytelnia Multimedialna)
Kierownik Wydziału
mgr Krystyna Biernacka
 krystyna.biernacka@pbw.org.pl
13 43-215-72 wew. 25

Pracownicy (Wypożyczalni tel. wew. 25) :
mgr Janina Pernal
mgr Elżbieta Słowik
Magdalena Lechowicz
Pracownicy (Czytelni Ogólnej i Informatorium i Czytelni Multimedianej tel. wew. 23, 27)
mgr Marek Hejnowicz
mgr Katarzyna Materna
mgr Elżbieta Wilusz
Krystyna Blicharczyk
Samodziele stanowisko ds. promocji
mgr Małgorzata Tajak
 
FILIE

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA 
W BRZOZOWIE
Kierownik filii : mgr Elżbieta Szul
elzbieta.szul@pbw.org.pl
13 434 18 08

Pracownicy:
mgr Piotr Boczar

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE
Kierownik filii: mgr Grażyna Jędryczka
grazyna.jedryczka@pbw.org.pl
13 44-632-47

Pracownicy:
mgr Beata Szczepanik

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W LESKU
Kierownik filii: mgr Paulina Więckowska
paulina.wieckowska@pbw.org.pl
13 46-981-60

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W SANOKU
Kierownik filii: mgr Irena Florczak
irena.florczak@pbw.org.pl
13 46-321-82

Pracownicy:
mgr Agata Wajda - Paszkiewicz
mgr Anna Sebastiańska

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA w USTRZYKACH DOLNYCH
p.o.Kierownika filii: mgr Irena Florczak
irena.florczak@pbw.org.pl
13 46-124-88
Pracownicy:
mgr Beata Sawinda

Autor: Katarzyna Materna