TREŚĆ GŁÓWNA

Ochrona Danych Osobowych

O bibliotece

Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, ul. Grodzka 45B, zwanej dalej Biblioteką.
Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy następujący adres email: iodko@pbw.org.pl

Zbiory

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie gromadzi książki, czasopisma pedagogiczne, regionalne oraz materiały audiowizualne pod kątem potrzeb jej użytkowników a w szczególności:1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim

Statut

O bibliotece


Statut Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Schemat organizacyjny

O bibliotece

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie mgr Małgorzata Szybiak 13 43-215-72Księgowość