Władze Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Zarząd.

Członkowie Zarządu

Prezes : Piotr Boczar
Sekretarz : Irenka Florczak
Skarbnik : Grażyna Jędryczka
Członkowie:
Janina Pernal
Krystyna Gałęza

Dodatkowe informacje