Rekomendacje

Rekomendacje nowości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
Dla bibliotekarzy:
Luty 2015

Dla dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
czerwiec 2015
Z zagadnień –

edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, wychowanie do życia w rodzinie
luty 2015
pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolach i szkołach, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziecko z autyzmem i dysleksją, terapia pedagogiczna i logopedyczna
luty 2015
praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
luty 2015
Praca z uczniem zdolnym
luty 2015
technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotowym

luty 2015


Dodatkowe informacje