Stowarzyszenie

logo_stowarzyszenie
Stowarzyszenie "Dla Edukacji"   powstało w  2011 r. i zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego, aby prowadzić działania na rzecz promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i jej filii.
Wierzymy, że inwestycja w edukację  pozwoli nam rozwijać lokalną społeczność.

 1procent

Jak przekazać 1% podatku za 2011 r.
na rzecz STOWARZYSZENIA
"DLA EDUKACJI"

W rocznym zeznaniu podatkowym za 2011 rok w odpowiedniej rubryce należy:

• podać nr KRS 0000393492, w nowych formularzach zeznań podatkowych nie podaje się
nazwy organizacji, a jedynie nr KRS,
• wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać Stowarzyszeniu, nie więcej niż 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wskazaną kwotę na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy
w okresie od maja do lipca 2012 r.

Dziękujemy Państwu za wsparcie
- wpłaty 1% to kolejne zadania realizowane przez nas w lokalnym środowisku.

 

 

Dodatkowe informacje