Filia w Sanoku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Filia w Sanoku

ul. Kiczury 16
38-500 Sanok
tel. 013 46 32 182

    sanok7

Biblioteka czynna
Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek 9.00 – 18.00
Środa NIECZYNNA
Czwartek 9.00 – 18.00
Piątek 9.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 13.00

W każdą ŚRODĘ Biblioteka nie udostępnia swoich zbiorów. (Zgodnie ze STATUTEM PBW w Krośnie )

PRACOWNICY:
kierownik filii : mgr Irena Florczak
nauczyciele – bibliotekarze : mgr Agata Wajda-Paszkiewicz, mgr Anna Sebastiańska
pracownik obsługi : Jolanta Smagło

TROCHĘ HISTORII


Zalążkiem sanockiej Filii Biblioteki Pedagogicznej była Biblioteka Inspektoratu Szkolnego, której księgozbiór składał się głównie z darów. Bibliotekę prowadziła pani Borkowska – nauczycielka jednego z sanockich liceów, a mieściła się ona w budynku dzierżawionym przez ZNP przy Zmiana zaszła również wśród personelu, p. Ewa Indyk odeszła z biblioteki pedagogicznej i pozostała na uczelni, by tam tworzyć bibliotekę uczelnianą. Jej miejsce zajęła od stycznia 2003 r. p. Irena Florczak.

       sanok13

Obecnie biblioteka mieści się przy ul. Kiczury 16. Zajmuje całe 2 piętro i ma do swojej dyspozycji 287 m2. W nowym lokalu jest oddzielna wypożyczalnia, duża i przestronna czytelnia wraz z czytelnią multimedialną oraz 5 magazynów. Do dyspozycji czytelników w czytelni multimedialnej jest 8 stanowisk komputerowych. Warunki lokalowe są bardzo dobre.

Zbiory biblioteki

Zbiory biblioteki tworzą książki, czasopisma, broszury oraz zbiory audiowizualne. Zgodnie ze Statutem, prymat wiedzie literatura z zakresu pedagogiki i psychologii. Jednak masowe studia zaoczne i podyplomowe nauczycieli, kolejne stopnie awansu zawodowego zwiększyły zapotrzebowanie na zbiory naukowe, merytorycznie związane z różnymi kierunkami studiów. Dlatego biblioteka gromadzi coraz więcej publikacji naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy, oraz literaturę piękną, a także piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, programy i podręczniki szkolne, materiały, dotyczące regionu i problemów oświaty w regionie.
Ważną część zbiorów biblioteki stanowią czasopisma. Wśród abonowanych czasopism przeważają ogólno-pedagogiczne, przedmiotowo-metodyczne
i specjalistyczne. Są to periodyki zarówno naukowe jak i popularnonaukowe. Jest również prasa regionalna.
Obecnie prenumerowane są min. :
- Biblioteka w Szkole - Głos nauczycielski - Polonistyka
- Bibliotekarz - Kwartalnik Pedagogiczny - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
- Biologia w Szkole - Lider - Szkoła Specjalna
- Chemia w Szkole - Matematyka w Szkole - Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
- Edukacja i Dialog - Nowa Szkoła - Życie Szkoły
Zbiory audiowizualne to przede wszystkim kasety VHS. Biblioteka posiada również niewielką ilość płyt CD.
Użytkownikami biblioteki są głównie nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych oraz innych uczelni (niepedagogicznych). Prawo do korzystania ze zbiorów mają również uczniowie szkół średnich.

Coraz częściej z naszych zbiorów korzystają osoby niezwiązane z oświatą. Szczegółowe warunki korzystania ze zbiorów określa Regulamin Wypożyczalni oraz Regulamin Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.
Czytelnik w bibliotece do swojej dyspozycji ma 2 tradycyjne Katalogi Kartkowe – Alfabetyczny oraz Rzeczowy oraz Katalog Czasopism i Katalog Multimediów.
Od 2004 r. zbiory biblioteki systematycznie opracowywane są w bibliotecznym systemie komputerowym PROLIB. Najnowsze nabytki biblioteki można odnaleźć przy pomocy Katalogu Komputerowego OPAC. Uzupełnieniem warsztatu informacyjnego biblioteki jest Kartoteka Zagadnieniowa. Pracownicy biblioteki na życzenie dla zainteresowanych czytelników wykonują zestawienia bibliograficzne.

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE :


1. ADOPCJA
2. BAŚŃ W WYCHOWANIU I TERAPII DZIECKA
3. DOMY DZIECKA
4. DYSLEKCJA, DYSGRAFIA
5. DZIECI ULICY
6. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM
7. EDUKACJA DZIECI Z WADAMI WZROKU
8. EDUKACJA REGIONALNA W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM
9. OCENA OPISOWA
10. PRZEMOC W RODZINIE
11. PRZEMOC W SZKOLE
12. REFORMA SYSTEMU EDUKACJI
13. WYCHOWANIE W INTERNACIE


Biblioteka oferuje :
1. Lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej
2. Pomoc dla nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych
3. Bezpłatne korzystanie z Czytelni Multimedialnej
4. Scenariusze imprez okolicznościowych
5. Odpłatne kserowanie materiałów bibliotecznych (A4 0,20 zł.)

 

Dodatkowe informacje