Filia w Lesku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Filia w Lesku
al. Jana Pawła II 18a
38-600 Lesko
woj. podkarpackie
tel. 13 46 981 60
e-mail :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    bfa3c57bc8

 

Biblioteka zaprasza:

poniedziałek - piątek 10.00 - 16.00
środa , sobota - nieczynna

Trochę historii

Biblioteka Pedagogiczna w Lesku wpisała się na stałe w krajobraz społeczno –kulturalny miasta i regionu w drugim kwartale 1954 roku. Została zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie jako jedna z jej filii.
W 1975r. w związku z reformą administracyjną kraju Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa została przemianowana na Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. W swojej historii Biblioteka wielokrotnie zmieniała swoje miejsce. Początkowo mieściła się w biurze Inspektoratu Szkolnego i prowadzona była przez pracownika inspektoratu. W 1966r. przeprowadzono zbiory do osobnego lokalu mieszczącego się przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja ( Biała Szkoła), a w grudniu 1969 r. biblioteka zmieniła pomieszczenia w tym samym budynku na większy lokal.  W lutym 1995 r. biblioteka została przeniesiona do budynku przy
ul. Rynek 1. Dobra sytuacja lokalowa nie trwała jednak długo, gdyż w październiku 1998r. placówka musiała opuścić zajmowany lokal. Biblioteka znalazła swoje nowe miejsce u boku powstałego swoistego centrum oświatowego w budynku przy ul. Wincentego Pola 1.

                          
                PRACOWNICY

Od października 1954r. do lipca 1958r. Biblioteka prowadzona była przez pracownika inspektoratu. W styczniu 1959r. placówka rozpoczęła działalność w obsadzie jednego etatu. W kolejnych latach Biblioteka dysponowała również ½ etatu nauczyciela-bibliotekarza. We wrześniu 1984r. kierownikiem Filii została pani Krystyna Gałęza, pełniąca te funkcję do dzisiaj. W placówce zatrudniony jest również pracownik obsługi na ¼ etatu.

                                             ZBIORY

Księgozbiór Biblioteki tworzą książki, broszury, czasopisma i zbiory audiowizualne
zbiory Filii ( stan na 31XII 2010r.)
wydawnictwa zwarte - 26 662
wydawnictwa ciągłe - 1878
zbiory audiowizualne - 150
Są to publikacje z literatury pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej oraz innych dziedzin nauki np. chemia, biologia, fizyka, matematyka
i inne. Posiadamy także pozycje z klasyki literatury pięknej, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, programy nauczania, poradniki metodyczne .
Można skorzystać u nas z 39 tytułów czasopism, są to czasopisma pedagogiczne, metodyczne, ekologiczne , naukowe i bibliotekarskie.

                                        UŻYTKOWNICY

Istniejąca od ponad 50 lat Biblioteka Pedagogiczna w Lesku, zawsze na pierwszym miejscu stawia sobie za cel niesienie pomocy nauczycielom i pracownikom nadzoru pedagogicznego. Swoimi zbiorami służy także studentom przygotowującym się do zawodu nauczycielskiego, studentom innych uczelni, uczniom klas maturalnych – ogólnie osobom kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje.


                                WARSZTAT INFORMACYJNY

W bibliotece czytelnik może korzystać z takich nośników informacji o księgozbiorze jak: katalogi alfabetyczny i rzeczowy, czasopism, kaset wideo oraz kartoteki zagadnieniowej, tworzonej w oparciu o wydawnictwa zwarte i ciągłe jakie posiada Biblioteka. Zbiory wprowadzane są do zasobów komputerowej bazy PROLIBA i można je odnaleźć korzystając z katalogu OPAC. Dysponujemy również niewielką czytelnią, w której rozpoczęło funkcjonowanie Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                      INNE FORMY DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

Poza gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów wynikających
z zadań statutowych Biblioteka realizuje potrzeby środowiska bibliotekarzy szkolnych poprzez prace działającego w bibliotece „Punktu doraźnej pomocy bibliotekarzom szkolnym ” oraz lekcje biblioteczne .
Przygotowujemy „ Folder informacyjny o Bibliotece” rozprowadzany do szkół

i innych placówek na terenie miasta , gminy i powiatu.
We współpracy z ZHP i Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej organizowane są różnego typu działania promujące placówkę w środowisku w ostatnich latach zrealizowano między innymi takie przedsięwzięcia:


Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu edukacji regionalnej

- dziedzictwo kulturowe w regionie z elementami ścieżki czytelniczej i medialnej „Piękno Bieszczadów zachowajmy dla przyszłości”


Cykl zajęć otwartych „ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?”
Powiatowy konkurs prac pisemnych pt.” Mój region w Zjednoczonej Europie” oraz pokaz multimedialny podsumowujący zakończenie programu „Droga do Europy”.


Cykl imprez pod hasłem „Święto Flag”- dni europejskie w Bibliotece

i Hufcu”- były to:
-  konkurs poezji i pieśni w języku obcym (kraje UE);
-  konkurs na wykonanie miniatur flag krajów UE;

Współrealizator środowiskowej imprezy III- etapowego Programu inicjatyw młodzieży - „Warto żyć nad Sanem” i opracowanie projektów edukacyjnych „ Charakterystyka regionu, zabytki architektury i przyrody w regionie”


Konkursy w ramach edukacji regionalnej „Harcerskie kolędowanie” oraz „Polskie zwyczaje wielkanocne” - ogłaszamy konkursy na najpiękniejszą palmę i pisankę oraz stroik wielkanocny, wystawę prac pokonkursowych można było obejrzeć w bibliotece oraz w świetlicy OPP;


Seminarium:

Wincenty Pol-bohater Hufca jako autor opracowań etnograficznych”.

 „ Liryczny Konstanty” setna rocznica urodzin, ”Związki poezji Juliusza Słowackiego z wydarzeniami historycznymi”


Pogadanki i konkursy krzyżówek, rozsypanek „Harcerz nie ulega nałogom”, oraz projekt edukacyjny z profilaktyki „ Mówimy NIE”


Konkursy recytatorskie i czytelnicze :
Utwory poetów bieszczadzkich „Jesienne Bieszczady”, przedstawiono sylwetki znanych poetów naszej ziemi.
Turniej Jednego Wiersza :
-  Strofy o Ojczyźnie;
-  Strofy o Miłości;
-  Strofy o Wiośnie

„Zuch, harcerz czyta swojemu instruktorowi”.
 

Konkursy plastyczne :
Ilustrujemy wiersze A. Mickiewicza 150 rocznica śmierci poety;
Jan Paweł II -Papież w oczach dziecka ; Jesienne Bieszczady; „Portret mojej mamy”

 

Wystawy :

„Hufiec leski w fotografii” ; „Harcerskie ferie”; „ Kroniki Hufca, drużyn i gromad zuchowych”; Kartki i życzenia świąteczne .
 

 

 

Dodatkowe informacje