Filia w Jaśle

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Krośnie
Filia w Jaśle
ul. Plac Żwirki i Wigury 9
38 – 200 Jasło
woj. podkarpackie
tel. (013) 446-32-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      42881848

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Biblioteka czynna
Poniedziałek - 9.00 – 18.00
Wtorek - 9.00 – 18.00
Środa - nieczynna
Czwartek - 9.00 – 18.00
Piątek - 9.00 – 18.00
Sobota - 9.00 – 13.00

W godzinach pracy Biblioteki zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu  w czytelni oraz z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

W KAŻDĄ ŚRODĘ BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NIE UDOSTĘPNIA SWOICH ZBIORÓW (Zgodnie ze Statutem Biblioteki)

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

Biblioteka Pedagogiczna w Jaśle powstała w 1952 roku jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Organizatorem jej była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.

W 1975 roku w konsekwencji nowego podziału administracyjnego kraju Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Jaśle stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i tak jest do chwili obecnej. Jeśli chodzi o lokalizację to nie od razu Biblioteka mieściła się w tym miejscu, co dzisiaj, zmieniała ona lokal kilka razy.

Pierwszy punkt biblioteczny mieścił się w budynku jasielskiego kina „Syrena”. Kolejne lokale to pomieszczenie biurowe przy Wydziale Oświaty w budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, sala lekcyjna w Szkole Podstawowej nr 4. W 1970 roku Biblioteka otrzymała dwa pokoje na drugim piętrze w Domu Nauczyciela, a w 1986 roku jeszcze dwa dodatkowe pomieszczenia w nowo wybudowanym obok budynku. W październiku 2002 roku Filia otrzymała nowy lokal w centrum miasta (obok kina „Syrena”) i po przeprowadzce rozpoczęła w nim działalność w styczniu 2003 roku.

PRACOWNICY

W ciągu 54 lat istnienia Biblioteki liczba pracowników wciąż ulegała zmianie. W1952 roku placówka rozpoczynała działalność w obsadzie jednoosobowej i dysponowała ½ etatu. Obecni pracownicy Filii to:

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Grażyna Jędryczka – Kierownik Filii
mgr Beata Szczepanik
mgr Małgorzata Kasza

Pracownik obsługi:
Krystyna Kozik

ZBIORY

 

Zbiory Biblioteki tworzą książki, broszury, czasopisma, zbiory  audiowizualne i rękopisy. Przede wszystkim jest to literatura pedagogiczna, psychologiczna, socjologiczna, filozoficzna, religioznawcza, ale posiadamy także pozycje
z literatury pięknej, jak również wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne, programy nauczania, poradniki metodyczne i scenariusze lekcji. Posiadamy także multimedialny słownik języka polskiego, multimedialną encyklopedie PWN i multimedialny atlas świata.
Natomiast zbiory audiowizualne to taśmy magnetofonowe m.in. z poezją polską
i do nauki języka niemieckiego oraz edukacyjne kasety wideo.
Obecnie prenumerujemy 44 tytuły czasopism ( w tym 2 czasopisma regionalne „Obiektyw Jasielski” i „Region Jasielski” oraz „Podkarpacki Przegląd Samorządowy”  i „Serwis Informacyjny Narkomania” otrzymujemy w darze od Redakcji). Są to m.in. czasopisma pedagogiczne, metodyczne, naukowe, bibliotekarskie, ekologiczne i społeczno-kulturalne.

Zbiory Filii (stan na 31 XII 2010 r.):

- wydawnictwa zwarte      -   50.845

- wydawnictwa ciągłe        -     2.637

- zbiory audiowizualne       -       261

-  nne zbiory                    -         13

UŻYTKOWNICY

Jasielska Filia swoimi zbiorami służy wszystkim pracownikom oświaty, głównie jednak nauczycielom i studentom przygotowującym się do tego zawodu, ale także studentom wszystkich innych uczelni, w ogóle osobom kształcącym się, podnoszącym swoje kwalifikacje oraz uczniom klas maturalnych. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI

Biblioteka  posiada   tradycyjne katalogi kartkowe – alfabetyczny i systematyczny oraz  katalog czasopism i zbiorów specjalnych. Od grudnia 2004 roku rozpoczęłyśmy opracowywanie zbiorów w bibliotecznym systemie komputerowym PROLIB.

Nowe nabytki (począwszy od stycznia 2005 r.) znajdują się tylko w komputerowej bazie zbiorów i można je odnaleźć korzystając z katalogu OPAC.

Dopełnieniem warsztatu informacyjnego Biblioteki są kartoteki zagadnieniowa i regionalna (bibliograficzna i tekstowa) tworzone w oparciu o wydawnictwa ciągłe i zwarte jakie posiada Filia.

INNE FORMY PRACY BIBLIOTEKI

Poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów Biblioteka prowadzi również działalność edukacyjną, informacyjną i popularyzatorską. W ramach tej działalności m.in.:  

- opracowujemy Folder informacyjny o Bibliotece, który rozprowadzamy po szkołach, urzędach i instytucjach kultury w mieście i okolicznych gminach 

wydajemy (od 2002 roku) i rozprowadzamy po jasielskich szkołach Informator o nabytkach

- prowadzimy lekcje biblioteczne dla zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

-  organizujemy duże wystawy tematyczne (raz w roku)

organizujemy wystawki /gazetki/ rocznicowe i okolicznościowe (raz na dwa miesiące)

W ramach cyklu Galeria Twórczości Artystycznej Nauczycieli promujemy wśród czytelników Biblioteki nauczycieli-twórców z naszego regionu poprzez wystawy ich prac, spotkania autorskie i wieczorki literackie. Od listopada 2003 roku do chwili obecnej miały miejsce cztery wystawy ( tkactwa artystycznego, malarstwa, rzeźby  i haftów) i cztery spotkania z autorami wystawianych prac oraz cztery wieczorki literackie. 
Zainteresowanych nauczycieli - twórców zapraszamy do prezentowania swoich prac w naszej Bibliotece. 

Odpłatnie można korzystać również z usług kserograficznych.

Dodatkowe informacje