Dokumenty

Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 7 marca  2018 r.

imagescax860gb 

Regulamin Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Krośnie

imagescax860gb 

Regulamin Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni Ogólnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie

imagescax860gb 

Regulamin korzystania z Czytelni Multimedialnej PBW w Krośnie

imagescax860gb 

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych PBW w Krośnie

imagescax860gb 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Wypożyczalni, Czytelni Ogólnej, Czytelni Multimedialnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i Filii
Rodzaj oraz wysokość opłat pobieranych przez Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krośnie i jej Filie

imagescax860gb 

Obowiązek informacyjny

beznazwy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje