Czytelnia Ogólna

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny i Czytelnia Ogólna udostępniania na miejscu książki z zasobu Czytelni oraz czasopisma, gromadzi bieżące numery czasopism (wykaz czasopism prenumerowanych poniżej),  tworzy warsztat informacyjny Czytelni - katalogi kartkowe zbiorów oraz komputerową bazę danych PROWEB.
Czytelnia jest ogólnodostępna, może z niej korzystać każda zainteresowana osoba po okazaniu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej. Szczegółowe zasady udostępniania określa Regulamin Czytelni.
Czytelni zapewnia: 
- udostępnienie książek i czasopism,
- ciszę i spokój,
- pomoc w korzystaniu z księgozbioru podręcznego,
- kserokopiowanie materiałów bibliotecznych

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny prowadzi następujące usługi:
-
udziela informacji bezpośrednio, telefonicznie i korespondencyjnie ze wszystkich dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk pokrewnych oraz wiedzy o regionie na podstawie bogatego księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, komputerowych baz danych i innych materiałów,
-
opracowuje tematyczne zestawienia, tworzy własne bazy danych /kartoteki zagadnieniowe/,
- opracowuje "Wykaz nabytków pedagogicznych".

Dział przyjmuje telefoniczne zgłoszenia na oprowadzanie wycieczek po bibliotece i prowadzenie lekcji bibliotecznych.
ul. Grodzka 45B , I piętro
tel. (013) 43215 72
czynny:  od poniedziałku do piątku  9.00 - 18.00
środa - nieczynny
sobota -  9.00 - 15.00

· Akcent
· Aura
· Biblioteka w Szkole
· Bibliotekarz
· Bibliografia Zawartości Czasopism
· Biologia w Szkole
· Charaktery
· Chemia w Szkole
· Chrońmy Przyrodę Ojczystą
· Dialog
· Dyrektor Szkoły
· Dzieje Najnowsze
· Dziennik Urzędowy MEN
· Dziennik Ustaw
· Edukacja
·
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
· Edukacja i Dialog
· Edukacja Ustawiczna Dorosłych
· Ekopartner
· Ekoświat
· Ergo
· Fizyka w Szkole
· Geografia w Szkole
· Głos Nauczycielski
· Guliwer
· Język Polski
· Język Polski w Szkole dla klas IV-VI
· Język Polski w Gimnazjum
· Język Polski w Liceum
· Języki Obce w Szkole
· Kino
· Kultura Fizyczna
· Kultura i Społeczeństwo
· Kwartalnik Pedagogiczny
· Lider
· Literatura na Świecie
· Matematyka
· Monitor Polski
· Nasz Głos
· Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane
· Nauczyciel i Szkoła
· Nauka
· Niebieska Linia
· Notes Wydawniczy
· Nowa Szkoła
· Nowe Książki
· Nowe Podkarpacie
· Nowiny
· Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
· Odra
· Opieka Wychowanie Terapia
· Pamiętnik Literacki
· Parki Narodowe
· Polityka
· Polityka Społeczna
· Polonistyka
· Poradnik Bibliotekarza
· Poradnik Językowy
· Prawo i Środowiska
· Problemy Ekologii
· Problemy Narkomanii
· Problemy Opiekuńczo Wychowawcze
· Przegląd Humanistyczny
· Przegląd Komunalny
· Przewodnik Bibliograficzny
· Rachunkowość Budżetowa
· Remedium
· Res Publika Nowa
· Ruch Literacki
· Służba Pracownicza
· Sprawy Międzynarodowe
· Studia Historyczne
· Szkoła Specjalna
· Środowisko
· Świat nauki
· Teatr
· Teksty Drugie
· Twórczość
· Wiadomości Historyczne
· Wiadomości Przedszkolaka
· Wiedza i Życie
· Więź
· Wszechświat
· Wszystko dla Szkoły
· Wychowanie Fizyczne i Sport
· Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
· Wychowanie Muzyczne w Szkole
· Wychowanie Techniczne w Szkole
· Wychowanie w Przedszkolu
· Wychowawca
· Zagadnienia Naukoznawstwa
· Znak· Życie Szkoły

O zawartości zbioru informuje podręczny, tradycyjny katalog książek i czasopism oraz bazy elektroniczne w module OPAC WWW systemu PROLIB.

Wykaz prenumerowanych czasopism :

 

 

Dodatkowe informacje