Artykuły

 „Ilustracja w książkach dla dzieci jako czynnik odbioru literatury  i rozwijania zainteresowań czytelniczych” - Irena Florczak (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – filia w Sanoku)

Niszczenie książek przez czytelników w Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sanoku - studium przypadku - Agata Wajda-Paszkiewicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – filia w Sanoku)

Polityka zarządzania zbiorami pod kątem ich funkcji edukacyjnej - z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - Romualda Wojnar ( Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie)

Procedura opracowania starych druków w systemie Prolib - Małgorzata Penar ( Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie)

Procedura opracowania dokumentów elektronicznych w systemie Prolib - Małgorzata Penar ( Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie)

Rola rodziców w kształtowaniu czytelnictwa dzieci - Małgorzata Tajak ( Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie)

Jak opisać dodatek do dokumentu? - Małgorzata Penar ( pedagogiczna Biblioteka wojewódzka w Krośnie)

Dodatkowe informacje