Konkurs recytatorski w jasielskiej Filii

15 września 2010 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle odbył się konkurs recytatorski „Aby przetrwała pamięć”. Został on zorganizowany w ramach obchodów Roku Sybiraka, którym został ogłoszony rok 2010 przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Celem naszego konkursu było oddanie hołdu, szacunku i pamięci wszystkim obywatelom polskim II Rzeczypospolitej, którzy przeżyli tragedię zsyłki na Sybir w roku 1940 i w dalszych latach, a ponadto zapoznanie się przez młodzież z poezją tworzoną przez Sybiraków i innych autorów piszących na ten temat, poszerzenie wiedzy o losach Polaków
na Kresach Wschodnich sprzed 70 lat oraz nawiązanie dialogu międzypokoleniowego,
bo jak powiedział Norman Davies:
„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie
Musi wiedzieć skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi
Jak człowiek bez pamięci.”
W konkursie wzięło udział 24 uczniów z trzech jasielskich szkół ponadgimnazjalnych,
a mianowicie II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle i Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Wszyscy byli doskonale przygotowani tak, że komisja jury w składzie: przewodnicząca - Irena Becla (Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle), członkowie
– Mariola Jałowy (nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle) i Franciszek Trociński (Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Jaśle) miała niemały problem, żeby wyłonić zwycięzców. Nagrodzono siedem osób.
I miejsce: Kamil Rodak – uczeń kl. IIIe-1 Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle i Justyna Brągiel
– uczennica kl. IIa Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle
II miejsce: Agata Rachowicz - uczennica kl. IIa Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle i Michał Myśliwiec
- uczeń kl. IIIe-1 Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle
III miejsce: Wioletta Marek – uczennica kl. IIItech. Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle
Wyróżnienia: Katarzyna Sepioł – uczennica kl. IIIc II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Agnieszka Wojnarowicz – uczennica kl. IIIo Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.
Ponadto trzy osoby (Wioletta Marek, Michał Myśliwiec i Agata Rachowicz) otrzymały nagrody specjalne ufundowane przez członków jury Irenę Beclę i Franciszka Trocińskiego.
Opiekunowie uczestników:
mgr Elżbieta Drozd – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
mgr Marta Rzeźniczak - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
mgr Małgorzata Kłusek - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
mgr Ewa Łącka – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
mgr Edyta Jamrogiewicz - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
mgr Monika Jurkowska-Nocek – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
mgr Bożena Gogosz - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
mgr Jolanta Pasiowiec - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
Nagrody dla laureatów i wyróżnionych ufundowało Starostwo Powiatowe w Jaśle i Urząd Miasta w Jaśle, natomiast słodki poczęstunek dla wszystkich Piekarnia Jana Wątroby z Jasła. Biblioteka ufundowała pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.
Jako Kierownik Filii gratuluję wszystkim uczestnikom i składam gorące podziękowanie ich opiekunom. Szczególne podziękowanie kieruję do sponsorów bo bez ich pomocy nie zapewnilibyśmy uczestnikom konkursu tak cennych nagród. 

                                                        Grażyna Jędryczka 
                                                      Kierownik Filii w Jaśle

 

Dodatkowe informacje