Biblioterapia wychowawcza jako forma wsparcia ucznia z problemami edukacyjnymi i osobistymi

plakat7 listopada br. odbyła się konferencja pt. "BIBLIOTERAPIA WYCHOWAWCZA JAKO FORMA WSPARCIA UCZNIA Z PROBLEMAMI EDUKACYJNYMI I OSOBISTYMI"

zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie. Konferencja adresowana była do pedagogów i psychologów.

Dodatkowe informacje