Konferencja i oraz uroczyste otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych

otwarcie izby 04530 października br. odbyła się konferencja pt. "Kształtowanie się administracji państwowej w regionie po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku" oraz uroczyste otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych.

Organizatorem konferencji była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Miejska Policji w Krośnie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie. W konferencji licznie uczestniczyła młodzież ze szkół z Krosna i powiatu krośnieńskiego, która miała okazję zapoznać się z historią formacji policyjnych poprzez zaprezentowane eksponaty w Izbie Pamięci Służb Policyjnych.
Ekspozycja będzie ciekawą formą zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej i mieszkańców regionu.

Dodatkowe informacje