Kształtowanie się administracji państwowej w regionie po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku

plakat30 października br. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja pt. "Kształtowanie się administracji państwowej w regionie po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku". Organizatorami konferencji są Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Miejska Policji w Krośnie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.
Program konferencji :
Geneza Policji Państwowej w regionie
insp. Adam Pietrzkiewicz, Komendant Miejski Policji w Krośnie,
Rozwój wymiaru sprawiedliwości w regionie
Artur Lipiński Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
Ustrój prawno-administracyjny państwa i rozwój samorządu
terytorialnego w regionie
dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna,
Kontrola ruchu granicznego przez funkcjonariuszy Policji Państwowej
mjr SG dr Piotr Kozłowski - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
w Przemyślu.
Kształtowanie się oświaty w Krośnie po 1918 roku
Anna Sebastiańska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Krośnie

plakat

Dodatkowe informacje