Wieczorek poetycki w Filii Brzozów

SAM 274521 października 2014 r. w brzozowskiej Filii PBW miało miejsce kolejne spotkanie z poezją. Zgromadzonej w bibliotece publiczności swoje wiersze prezentowali poeci z okolic Brzozowa: Katarzyna Tercha, Krzysztof Graboń i Jacek Świerk. Spotkanie składało się z dwóch części, w pierwszej poeci przedstawili wybrane przez siebie wiersze, w drugiej odbyło się widowisko poetyckie pt. „Głodni i Nienasyceni".
Każdy z trójki poetów, pomimo młodego wieku, ma już w swoim dorobku znaczne osiągnięcia w dziedzinie poezji.
Katarzyna Tercha publikowała wiersze w czasopismach , m. in. w: Wiadomościach Brzozowskich, Brzozowskiej Gazecie Powiatowej oraz w almanachach: Przestrzenie słowa, Sanockim Almanachu Poetyckim. Zadebiutowała tomikiem wierszy Zapiski powracającego człowieczeństwa. Zajmuje się poezją, prozą, grafiką.
Jacek Świerk – jego utwory zostały opublikowane w: Frazie, Wyspie, Odrze, Dwutygodniku.com, portalu „Latarnia Morska", a także w Harmonii dusz. Antologii poezji współczesnej oraz Słowa na miedzy przysiadły. Antologii poetów wsi.
Krzysztof Graboń opublikował następujące tomiki poezji: Wschód i zachód, Dziennik studenta, Próba inicjacji, Panorama zwierzeń, Szelest otchłani, Ucieczka od niepamięci. Publikuje poezje oraz recenzje literackie w czasopismach: Wiadomości Brzozowskie, Radostowa, Kwartalnik Krajeński, kwartalnik kulturalny Obok oraz na łamach serwisów internetowych: Pogranicze.pl, ŚwiatPL.com.

Dodatkowe informacje