Od glinianej tabliczki do ebooka czyli krótka historia pisma i książki

SAM 2700Droga jaką przebyła książka do jej obecnego kształtu - zarówno w klasycznej formie papierowej, jak i elektronicznej, jest niemal tak długa, jak historia człowieka i cywilizacji.  Począwszy od wynalazku pisma, druku, aż po najnowocześniejsze współczesne technologie przekazu informacji, wyznacznikiem przemian w tej dziedzinie, zawsze były rosnące potrzeby informacyjne człowieka na poszczególnych etapach rozwoju cywilizacyjnego.
Powyższym zagadnieniom, poświęcone zostały zajęcia biblioteczne w brzozowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Zajęcia odbyły się w dniu 13 października 2014 r. a ich uczestnikami byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie
Spotkanie zapoczątkowane zostało krótkim wprowadzeniem na temat najważniejszych zasad funkcjonowania bibliotek pedagogicznych. Zasadnicza część zajęć, podzielona została natomiast na trzy epizody:
- historię pisma i książki w starożytności i średniowieczu,
- wynalazek druku i książka drukowana,
- nowe formy książki współczesnej.

Uczestnicy zajęć prześledzili etapy powstawania pisma i materiałów pisarskich od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Dowiedzieli się, jak w starożytnym Sumerze używano gliny do zapisu tekstów, jak w Egipcie wytwarzano papirus, w Pergamonie - pergamin, jak czerpało się papier.
Mogli również zobaczyć, wykorzystując zasoby Internetu, jak przez wieki zmieniał się wygląd książki. Od tabliczek glinianych, zwojów papirusowych, inkaskiego pisma kipu, średniowiecznych rękopisów, poprzez inkunabuły, dotarli do współczesnej książki drukowanej, e-booków i audiobooków. Największy podziw wzbudziły średniowieczne, bogato oprawione, zdobione inicjałami, miniaturami i ornamentami zabytki piśmiennictwa udostępnione w bibliotekach cyfrowych. Jednak, jak na współczesnych przystało, z nie mniejszym zainteresowaniem obejrzeli książki elektroniczne i odsłuchali fragmenty książek mówionych. O zainteresowaniu tematem może świadczyć aktywny udział uczestników w zajęciach.

Piotr Boczar

Dodatkowe informacje