„Książka w szkolnej edukacji”

Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie,Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu,Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie,Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zapraszają nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół do udziału w wojewódzkiej konferencji: 
„Książka w szkolnej edukacji"

Termin: 30 września 2014 roku, godz. 10.00 - 13.45
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Cieplińskiego 4., Aula im. Łukasza Cieplińskiego.
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze województwa podkarpackiego wszystkich etapów edukacji.
W załączeniu program konferencji.
Prosimy o potwierdzenie udziału do 26 września poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://pbw.org.pl/ w zakładce konferencja lub telefonicznie: 17 862 04 73

Plik do pobrania imagescax860gb

Dodatkowe informacje