Spotkanie Zespołu "Sieć współpracy i samokształcenia przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie"

Zespół "Sieć współpracy i samokształcenia przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Krośnie" zaprasza na spotkanie zespołu w dniu 17 września 2014 r. , o godz. 13.00

w siedzibie Biblioteki przy ul. Grodzkiej 45 B, członków zespołu oraz wszystkich nauczycieli bibliotekarzy zainteresowanych rozwiązywaniem problemów środowiska bibliotekarskiego, wymianą informacji i wzajemnym uczeniem się w sposób zorganizowany i stały.
Krystyna Biernacka
Przewodnicząca zespołu Sieć współpracy i samokształcenia przy PBW w Krośnie

Dodatkowe informacje