Relacja z konferencji „Efektywna komunikacja i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela”

DSC 9643To jak budujemy relacje z innymi uwarunkowane jest w dużej mierze przez nasze umiejętności komunikowania się. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie pod tytułem „Efektywna komunikacja i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela”.

Celem naszego spotkania było zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu, rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych, jak również poznanie efektywnych metod pracy w środowisku szkolnym. Konferencję otworzyła
p. Dyrektor Małgorzata Szybiak, która w swoim wystąpieniu powitała zgromadzonych nauczycieli wyrażając nadzieję, że temat konferencji będzie okazją do poszerzenia wiedzy oraz wielu ciekawych dyskusji. Głównym prelegentem konferencji była Pani Agnieszka Grzymkowska - coach dla kadr oświaty. Uczestnicy spotkania mieli okazję zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do stosowania narzędzi coachingowych w zakresie wspierania ludzi w dążeniu do celów i pokonywania trudności.
Zbudowanie relacji szkolnych na założeniach coachingu wiąże się z uznaniem, iż każdy uczeń jest wyjątkowy, co pozwala skupić się na mocnych stronach ucznia, a tym samym prowadzi do większego zainteresowania światem dziecka, jego aspiracjami i zainteresowaniami. Alfie Kohn- wybitny ekspert pisał „podejmowania decyzji możemy nauczyć się tylko przez podejmowanie decyzji, nie przez słuchanie poleceń” i właśnie coaching sprzyja rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia i radzenia sobie z różnymi wyzwaniami.
Konferencji towarzyszyła prezentacja zbiorów pt. „ABC komunikacji i coachingu”.

Małgorzata Tajak

Dodatkowe informacje