Reklama w życiu współczesnego człowieka

IMG 157910 maja br. nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii PBW w Krośnie przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów kl. I z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle na temat „Wpływ reklamy na życie współczesnego człowieka”. Celem spotkania było kształtowanie umiejętności świadomego odbioru przekazu reklamowego, pokazanie roli oraz miejsca, jakie zajmuje reklama w świecie informacji, a także przedstawienie jej zalet i wad jako komunikatu perswazyjnego. W dzisiejszych czasach reklama wywiera ogromny wpływ na postawy i zachowania ludzi. Media wkraczając w każdą dziedzinę ludzkiego życia stają się najpopularniejszym nośnikiem reklam. Dzięki nim reklama staje się coraz bardziej powszechna i wszechobecna w naszym życiu. Wpływając na psychikę odbiorcy informuje, a jednocześnie manipuluje ludźmi kreując określoną wizję świata, w której człowiek przestaje obiektywnie rozróżniać potrzeby naturalne od sztucznie wytworzonych. Ważne jest więc, aby odbiorcy komunikatów reklamowych byli świadomi, aktywni i krytyczni wobec nacisku perswazyjnego. Dzieci są szczególnie wrażliwe na wypowiedzi reklamowe. Często ulegają ich magii, nie mając dystansu do roztaczanych w nich wizji. Dlatego zwłaszcza w tym wieku należy dążyć do wykształcenia postawy krytycyzmu wobec tej formy komunikacji. Podczas spotkania prowadząca przy pomocy prezentacji multimedialnej zapoznała uczestników
z historią reklamy, jej pojęciem, funkcją oraz rodzajami. Ponadto odnosząc się do wybranych modeli i koncepcji oddziaływania reklamy na człowieka, omówiła techniki, archetypy i terminy z nią związane: slogan, billboard, spot reklamowy. Następnie uczniowie tworzyli własne hasła reklamowe do wybranego tematu.


Beata Szczepanik

Dodatkowe informacje