Z książką przez wieki

Turze Pole 2Wybranym zagadnieniom dziejów książki, poświęcone zostały zajęcia biblioteczne w brzozowskiej Filii PBW w Krośnie. Zajęcia odbyły się 19 kwietnia 2018 r. a ich uczestnikami byli uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Turzym Polu.


Po przedstawieniu zasad funkcjonowania i korzystania z usług Biblioteki Pedagogicznej i bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Narodowej Polona, uczestnicy zajęć prześledzili etapy powstawania pisma. Dowiedzieli się, jak przez wieki zmieniał się wygląd książki. Od tabliczek glinianych, zwojów papirusowych, średniowiecznych rękopisów, poprzez inkunabuły, dotarli do współczesnej książki drukowanej, e-booków i audiobooków.
Największy podziw wzbudziły średniowieczne, bogato oprawione, zdobione inicjałami, miniaturami i ornamentami zabytki piśmiennictwa udostępnione w bibliotece cyfrowej.

Piotr Boczar

Dodatkowe informacje