Kwietniowe spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w Brzozowie

SAM 818211 kwietnia 2018 r. w brzozowskiej Filii PBW odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach Sieci współpracy i samokształcenia. Głównym tematem spotkania było zagadnienie „Jak promować książki, czytelnictwo i bibliotekę w szkole i środowisku lokalnym”.

Rozmawiano także o planowanym konkursie plastycznym, komputeryzacji bibliotek szkolnych oraz Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona i Wypożyczalni Academica.

Dodatkowe informacje