Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych z elementami biblioterapii „Przeciw agresji w szkole”

SAM 7330W okresie od października 2017 r. do kwietnia 2018 r. w brzozowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie realizowany był Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych z elementami biblioterapii „Przeciw agresji w szkole”.

Program obejmował 8 spotkań, na których poruszano następujące tematy: Integracja zespołu klasowego, Agresja i jej wpływ na nas, Dlaczego ktoś staje się agresorem?, Jestem ofiarą przemocy, co mam zrobić?, Sposoby na szkolne dokuczanie, Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami: złością i wściekłością, Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni - moje miejsce w grupie, Wzmacniamy poczucie własnej wartości. Zajęcia przeprowadzono w klasie czwartej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Głównym celem programu było poznanie przyczyn zachowań agresywnych, ich przejawów oraz konstruktywnym radzeniu sobie z nimi. Zajęcia miały charakter jednolity, rozpoczynały się i kończyły badaniem nastrojów uczestników. Część zasadniczą, wykorzystującą wybrane teksty poprzedzano zabawami integracyjnymi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, z uwagą słuchali czytanych tekstów, oraz chętnie wykonywali ćwiczenia i brali udział w zabawach.

Elżbieta Szul

Dodatkowe informacje