„Wiosenne opowieści” - zajęcia edukacyjno-literackie sanockiej filii

Zwierzta4Wiosna to wyjątkowy czas, w którym przyroda budzi się do życia i zachęca tym samym do lepszego jej poznawania. Sanocka Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie wspólnie z sanockim oddziałem Ligii Ochrony Przyrody przeprowadziła w marcu cykl zajęć edukacyjno-literackich z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej skierowany do uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola. Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego wydanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zestaw 20 scenariuszy zajęć, stanowi pomoc metodyczną i merytoryczną dla nauczycieli oraz edukatorów podejmujących tematykę leśną. Scenariusze zawierają konspekty, opracowanie merytoryczne tematów w postaci materiałów dla nauczyciela oraz karty pracy. Dzięki materiałom edukacyjnym i dobraną do tematyki zajęć literaturą dzieci miały możliwość lepiej poznać świat przyrody poprzez badanie, eksperymentowanie z wykorzystaniem mikroskopu, specjalistycznych plansz edukacyjnych oraz kluczy do rozpoznawania roślin. Uczniowie ze SP nr 2 i 3 w Sanoku przy wykorzystaniu mikroskopu mieli możliwość zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem. Dzieci z sanockich przedszkoli dowiedziały się jakie drzewa rosną w naszych lasach, jakie rośliny runa leśnego można spotkać wiosną i jak je rozpoznać. Poznały także zasady bezpiecznego zachowania się w lesie. Warsztaty z wykorzystaniem eksponatów to najkorzystniejszy dla efektywnego uczenia się dzieci bezpośredni sposób poznawania środowiska i kontaktu z przyrodą, które dostarczyły najmłodszych niezapomnianych wrażeń.

Dodatkowe informacje