“Robotyka edukacyjna w szkole” – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli bibliotekarzy

logo sieciZespół „Sieć współpracy i samokształcenia przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Krośnie” zaprasza nauczycieli bibliotekarzy – członków zespołu na spotkanie w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w pracowni PCEN, II piętro siedziby Biblioteki. W programie szkolenie z wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza pn. „Robotyka edukacyjna w szkole”, które przeprowadzi nauczyciel konsultant z PCEN Jarosław Menet.
Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje