Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w leskiej Filii

20180322 13383322 marca 2018 roku odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie zorganizowane w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Góry pełne pamiątek”.


Tematyka spotkania została dostosowana do potrzeb i zainteresowań przybyłych nauczycieli. Objęła prezentację i przegląd wydawnictw z tematyki regionalnej dostępnych w bibliotece. Uczestnicy dzielili się wiedzą na temat historii i architektury regionalnych zabytków. Jednak najwięcej uwagi poświęcono ikonom, technice ich wytwarzania oraz autorom, m. in. rodzinie Bogdańskich i Pawlikowskich.
Zgodnie z priorytetem MEN w formie wystawki zostały przygotowane publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa i obecności młodzieży w wirtualnym świecie. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Dało to temat do dyskusji i podsunęło temat na kolejne spotkanie. Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja nowości wydawniczych.

Paulina Więckowska

Dodatkowe informacje