Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 2 kwietnia

20180329 152908Coroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu oraz propagowanie wiedzy i współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem.
Jak podkreśla Konwencja Praw osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa
i przysługują im równe prawa człowieka i podstawowe wartości.
Zapraszamy do obejrzenia prezentowanych na wystawce zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni PBW w Krośnie.

Dodatkowe informacje