Relacja z konferencji szkoleniowej Academica

DSC 29157 marca 2018 r. w PBW w Krośnie odbyła się konferencja szkoleniowa dla bibliotekarzy z naszego regionu. W szkoleniu brali udział bibliotekarze
z bibliotek publicznych, bibliotek szkół wyższych oraz nauczyciele bibliotekarze.


Szkolenie przeprowadził Iwo Hryniewicz specjalista z Biblioteki Narodowej. Konferencja w Krośnie wpisuje się w cykl szkoleń poświęconych serwisom POLONA i Academica. W pierwszej części konferencji prowadzący przedstawił cyfrowe zbiory POLONY. POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator POLONY, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. Przy użyciu ajnowocześniejszego sprzętu codziennie digitalizowanych jest nawet 2000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Większość należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać. POLONA liczy już ponad 2 miliony zbiorów.
Druga część poświęcona była cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academika. Academica to prowadzona przez Bibliotekę Narodową cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, za pośrednictwem której w każdej bibliotece można uzyskać bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji książek i czasopism naukowych. Celem szkolenia było przybliżenie Academiki bibliotekarzom z małych i dużych bibliotek, zainteresowanych jej wdrożeniem. W czasie szkolenia zaprezentowano zarówno podstawy działania cyfrowej wypożyczalni, przydatne bibliotekarzom w codziennej obsłudze Academiki, jak i jej zasoby oraz narzędzia, z których mogą korzystać użytkownicy.
Program zajęć objął ogólną charakterystykę cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, podstawy prawne funkcjonowania Academiki, prezentację funkcjonalności wypożyczalni oraz zasady obsługi Academiki. Podsumowaniem szkolenia były deklaracje uczestników do podpisania umowy
z Biblioteką Narodową i korzystania z międzybibliotecznej wypożyczlni cyfrowej Academika.
Opracowała: Krystyna Biernacka

Dodatkowe informacje