Tydzień Otwartej Edukacji

20180302 152841W dniach 5-9 marca 2018 r. na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji, poświęcony jakości i dostępności zasobów edukacyjnych.
Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) (ang. Open Educational Resources, OER) – to wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych,

do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Termin ten został stworzony na zebraniu UNESCO w 2002, na którym uczestnicy wyrazili swoje życzenie stworzenia wspólnie uniwersalnych zasobów edukacyjnych dostępnych dla całej ludzkości
i nadzieję, że to otwarte źródło w przyszłości zmobilizuje całą światową społeczność nauczycieli.
W Polsce w 2008 r. została powołana nieformalna Koalicja Otwartej Edukacji, która zawiązały
4 organizacje: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ICM UW / CC-Polska, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. W czerwcu 2015 roku Koalicja składała się już z 32 organizacji.
Otwarte zasoby edukacyjne (OZE - OER) mogą stymulować twórcze zdolności instytucji, nauczycieli
i uczniów jeśli proces tworzenia materiałów edukacyjnych będzie postrzegany jako równie ważny,
a być może nawet ważniejszy, niż produkt końcowy. Takie podejście już przeobraża oświatę i zmienia relacje między treściami nauczania, nauczycielami i uczniami.
Otwarta edukacja ma na celu usunięcie wszystkich niepotrzebnych barier w nauce. Wykorzystanie OER może wspierać kształcenie otwarte, ale otwarta edukacja nie kończy się na nich. To również otwarte technologie umożliwiające współpracę i elastyczne nauczanie, a także otwarte dzielenie się doświadczeniem zawodowym, które umożliwia pedagogom korzystanie z najlepszych pomysłów ich kolegów.
W ramach Tygodnia Otwartej Edukacji zapraszamy na prezentację na temat otwartych zasobów edukacyjnych do Wypożyczalni PBW w Krośnie.

 

Dodatkowe informacje