Jesienne spotkanie leskiej Sieci współpracy i samokształcenia

sie XI 201722 listopada 2017 r. w leskiej Filii odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia.
Spotkanie to miało na celu opracowanie planu działania na trwający rok szkolny.
Nauczyciele bibliotekarze prowadzili ożywioną dyskusję na temat biblioteki szkolnej w świetle zmieniającego się prawa oświatowego. Panie wyraziły również głębokie zaniepokojenie wobec pozostawania bez doradcy metodycznego w jakże trudnych i nie do końca określonych przepisów dotyczących bibliotek szkolnych.
Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Paulina Więckowska

Dodatkowe informacje