Słownik jest dobry na wszystko, czyli jak korzystać ze słowników na lekcjach języka polskiego

415 listopada 2017 r. w czytelni sanockiej filii PBW odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy 6 z SP nr 4 w Sanoku. Poświęcone one były słownikom, a w szczególności zapoznaniu uczniów z ich rodzajami, nauczenie sprawnego posługiwania się nimi oraz wskazanie słowników jako źródeł informacji bezpośredniej. Podczas zajęć uczniowie poznali zestaw słowników języka polskiego, słowniki rzeczowe oraz słowniki przekładowe w tradycyjnej, drukowanej formie. Głównym celem było poznanie pojęcia słownik, umiejętność rozwiązania trudności przy pomocy odpowiedniego słownika oraz wykształcenie nawyku sięgnięcia po to źródło informacji w przypadku konieczności. Na zajęciach uczniowie pracowali w grupach ze słownikami wybranymi przez siebie oraz z kartami pracy na których opisywali wykonywane przez siebie zadania. Po zakończeniu ćwiczeń, każdy uczeń potrafił odpowiedzieć czym jest słownik, pokazać jego układ: alfabetyczny lub rzeczowy, wybrać właściwy słownik do rozwiązania własnego problemu oraz w razie potrzeby umieć posłużyć się indeksem lub spisem treści. Dobra znajomość budowy słownika i alfabetu gwarantuje właściwe posługiwanie się słownikiem i szybkie dotarcie do potrzebnej informacji. Część druga zajęć poświęcona była katalogom biblioteki pedagogicznej, jej zasobom oraz układowi księgozbioru w magazynach.

oprac. Agata Wajda-Paszkiewicz

Dodatkowe informacje