Nauczyciele bibliotekarze szkolni na spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia w jasielskiej Filii

DSC0194715 listopada 2017 r. w jasielskiej Filii odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia. Podczas niego Przewodnicząca Sieci przedstawiła zebranym planowany harmonogram i tematykę spotkań na rok szkolny 2017/2018. Następnie nauczyciele bibliotekarze kontynuowali, rozpoczętą na warsztatach w PBW w Krośnie, dyskusję na temat zapisów w statucie szkoły dotyczących biblioteki w związku ze zmianami w Prawie Oświatowym. Wymienili się także informacjami dotyczącymi realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W drugiej części Przewodnicząca Sieci, mając na uwadze jeden z priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018 podjęła temat „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły w świetle nowej ustawy Prawo Oświatowe”. Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze obejrzeli ekspozycję książek „Wychowanie w szkole” przygotowaną przez Małgorzatę Kaszę.
Grażyna Jędryczka

Dodatkowe informacje