„Biblioterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” – konferencja w Brzozowie

SAM 7426.115 listopada 2017 r. w brzozowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie odbyła się konferencja „Biblioterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”, adresowana do nauczycieli przedszkoli z terenu miasta i gminy Brzozów. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Szybiak witając wszystkich zebranych. Konferencję poprowadziły panie Romualda Wojnar, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Krośnie i Beata Szczepanik nauczyciel bibliotekarz PBW Filii w Jaśle.
Na początku zostały omówione cele, zadania i rodzaje biblioterapii. Prelegentki szczególną uwagę poświęciły biblioterapii wychowawczej oraz bajkoterapii. W dalszej części spotkania zaprezentowały przykładowy warsztat nauczyciela biblioterapeuty, pokazując bogaty zasób literatury biblioterapeutycznej, dostępny w zbiorach PBW w Krośnie. ​

Dodatkowe informacje