„Od Naczelnika do Naczelnika” wykład dra Grzegorza Chomickiego w jasielskiej Filii

20171030 1023083 listopada b. r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Jaśle odbył się wykład dra Grzegorz Chomickiego, pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatytułowany: „Od Naczelnika do Naczelnika”.

Prelekcja związana była z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obydwu wielkich postaci historycznych: Naczelnika insurekcji 1794 roku, Tadeusza Kościuszki oraz Naczelnika Państwa w latach odradzania Polski, Józefa Piłsudskiego, patronami roku 2017. Słuchacze (uczniowie I LO w Jaśle) mogli dowiedzieć się w trakcie prelekcji o różnych formach upamiętnienia obydwu bohaterów narodowych – zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Prelegent ukazał także postacie Kościuszki i Piłsudskiego nie tyle przez pryzmat dobrze znanych faktów podręcznikowych, co od strony ich osobowości w życiu codziennym i w kontaktach ze świadkami epoki. Wybitna rola obydwu Naczelników staje się bowiem jeszcze bardziej wyrazista, gdy postrzega się ją nie tylko przez pryzmat wielkich czynów i poświęcenia dla Ojczyzny, ale także na tle ich skromności i powszedniego stosunku do otoczenia. Dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki oraz rozpoczynające się obchody wielkiej rocznicy odzyskania Niepodległości są właściwym momentem, by ukazywać młodzieży takie postawy.

Dodatkowe informacje