„Książka nas łączy” - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

SP Bukowsko 1Tradycyjnie już od lat w październiku świętujemy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Akcja ma już 18 lat i na całym świecie obchodzona jest od 1999 r. Celem jej jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki oraz jej działań w życiu szkoły, propagowanie zainteresowań książką, rozwijanie zainteresować czytelniczych uczniów, kształtowanie kultury czytelniczej i podnoszenie poziomu ich czytelnictwa. W tym roku tematem przewodnim święta jest hasło „Książka nas łączy”. Do obchodów akcji przyłączyła się również sanocka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Na zaproszenie p. A.Wolanin, nauczyciela bibliotekarza ze Szkoły Podstawowej w Bukowsku, 12 października 2017 r. pracownik filii spotkał się z uczniami klas: VI i VII. Podczas spotkania wygłoszona została prelekcja promująca zarówno czytelnictwo jak i bibliotekę pt. Historia bibliotek. Trzeba bowiem pamiętać, że przez wieki zewnętrzny wizerunek bibliotek ulegał ciągłym zmianom. Jednak przesłanie pozostało niezmienne – gromadzenie i udostępnianie czytelnikom zbiorów. Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną „Historia książki i bibliotek”. Uzupełnieniem całości były 2 dodatkowe prezentacje multimedialne : Największe biblioteki świata oraz 16 najpiękniejszych bibliotek.

 Agata Wajda-Paszkiewicz

Dodatkowe informacje