Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w sanockiej filii

Sanok1029 września Dzień Głośnego Czytania stał się znakomitą okazją do spotkania w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku z uczniami klas IV aby poczytać im i podyskutować z nimi o książkach. Inicjatorkami akcji były p. Agata Wajda-Paszkiewicz i p. Irena Florczak z sanockiej filii PBW oraz nauczycielki języka polskiego z SP nr 4, panie Renata Adamska i Edyta Szewczyk. Do głośnego czytania wybrano opowiadanie z książki 12 ważnych opowieści: polscy pisarze o wartościach: dla dzieci – Piękno czyli nie chcę być krasnalem Elizy Piotrowskiej. Zebranych przywitała dyrektor szkoły, p. Beata Wójtowicz, która opowiedziała o pięknej idei głośnego czytania oraz o znaczeniu czytania książek w życiu każdego człowieka. Do głośnego czytania zaproszono wielu gości, min. zastępcę burmistrza p. Stanisława Chęcia oraz nauczycieli i pracowników szkoły a także uczniów z klas VII i IV. Obchodzony od 2001 roku Dzień Głośnego Czytania stał się kolejną okazją do podkreślenia licznych zalet czytania, choćby takich jak rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi rodzic – dziecko, stymulowanie rozwoju czy wzbogacanie słownictwa dzieci. Kolejny pretekst do promowania książki i czytelnictwa, a więc czytajmy dzieciom codziennie.

Agata Wajda-Paszkiewicz
zdjęcia udostępniła SP nr 4

Dodatkowe informacje