Dzień Turystyki w sanockiej Filii

328 września 2017 r. PBW w Krośnie Filia w Sanoku gościła młodzież, mieszkańców Internatu ZS nr 5 w Sanoku, którzy poznali działanie katalogu komputerowego i warunki wypożyczania zbiorów. Z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki, przypadających na dzień 27 września uczniowie mieli możliwość spróbowania własnych sił w grze edukacyjnej „Czy znasz swoje miasto” oraz zapoznać się z literaturą z zakresu szeroko pojętej turystyki. Święto to zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia” celem kształtowania społecznej świadomości dotyczącej znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym. Co roku organizatorom towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2017 r. jest to hasło: „Zrównoważona turystyka – narzędzie rozwoju”. Zajęciom towarzyszyła wystawa zbiorów dotycząca zagadnień turystyki, sportu i rekreacji, a także historii regionu.

Dodatkowe informacje