Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i oficjalne otwarcie nowej siedziby PBW w Lesku

lesko 37   1dniu 29 września 2017 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Lesku wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku zorganizowała akcję Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania pt. „Bardzo ważne sprawy, czyli o wartościach”. Akcja połączona była z uroczystym otwarciem nowej siedziby PBW w Krośnie - Filii w Lesku przy al. Jana Pawła II 18 a.


Do czytania utworu „Samodyscyplina, czyli jak zmienić swoje życie w tydzień” autorstwa Anny Sójki zaproszeni byli goście: pan Czesław Gawłowski - sekretarz powiatu leskiego, ks. Leszek Gocek, asp. Anna Fic – Komenda Powiatowa Policji w Lesku, pan Wojciech Krzywowiąza – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lesku, czytały również dwie uczennice z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku - Olesia Kamińska i Dominika Rosołowska. W uroczystościach wzięli również udział: pani Beata Wydrych – dyrektor Bursy szkolnej w Lesku, pani Jadwiga Szylak – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku oraz pan Grzegorz Brajewski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.
Po odczytaniu wybranego utworu zaproszeni goście udali się do siedziby Filii PBW w Lesku, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez pana Czesława Gawłowskiego – sekretarza powiatu leskiego, panią Małgorzatę Szybiak - dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i pana Grzegorza Brajewskiego - dyrektora i Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Goście zwiedzili pomieszczenia nowej placówki i zapoznali się z jej zbiorami i wyposażeniem. Dla dzieci, uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej zorganizowane zostały gry i zabawy oraz malowanie twarzy.

Dodatkowe informacje