Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

20170911 160434 11 września 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w ramach pedagogizacji rodziców, nauczyciel bibliotekarz w wydziału Wypożyczalni PBW w Krośnie wystąpił z prelekcją pt. ” Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”.


Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną miała na celu przypomnienie rodzicom młodzieży z klas 1-3 szkoły ponadgimnazjalnej, jaki wpływ książka
i czytanie ma na wszechstronny rozwój młodego człowieka. W czasie wystąpienia omówione zostały funkcje książki: dydaktyczna, wychowawcza, poznawcza, społeczna, terapeutyczna oraz jakie znaczenie w kształceniu kultury czytelniczej ma środowisko rodzinne. Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy,
a kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.

 Krystyna Biernacka

20170911 160434

Dodatkowe informacje