Wychowawcza rola szkoła w zbiorach PBW w Krośnie

plakat jpgW wypożyczalni PBW w Krośnie przygotowano wystawkę poświęconą wychowawczej roli szkoły, jest to jeden z priorytetów, podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do realizacji na rok 2017/2018.
Na wystawce prezentowane są książki, które poruszają zagadnienia dotyczące wychowania. Wychowanie, obok kształcenia i opieki, to główne zadania szkoły. Czego oczekuje się od szkoły? Oczekuje się od niej, aby była nie tylko instytucją nauczającą, ale także chroniącą indywidualność każdego ucznia, przygotowującą do świadomego i wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do kierowania własnym rozwojem i samorealizacji.
Szczególną rolę w procesie wychowania szkolnego odgrywają nauczyciele - wychowawcy klas. Od ich wiedzy, umiejętności, postaw i zaangażowania w dużej mierze zależy stosunek uczniów do obowiązków szkolnych, nastawienie i motywacja do nauki, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, a w konsekwencji jakość życia szkolnego.

Dodatkowe informacje