Czy znasz swoje miasto ?

20170706 104309W czasie wakacji w sanockiej Filii PBW w Krośnie wszyscy zainteresowani czytelnicy będą mogli spróbować swoich sił w grze edukacyjno-terenowej „Czy znasz swoje miasto”. Prezentowana w Bibliotece gra to wspaniała okazja do wspólnego spędzania czasu w oderwaniu od elektronicznego świata, integracji, doskonalenia i rozwijania procesów i zdolności orientacyjno-poznawczych, koncentracji oraz zainteresowań regionalnych, a także lepszego poznania historii i topografii miasta. Czytelnicy mają także możliwość zapoznania się z bogatą literaturą regionalną prezentowaną w czytelni.

Dodatkowe informacje