Konkursy w Sanoku - fotograficzny i recytatorski

  • Drukuj

 4Sanocka Filia PBW w Krośnie wsparła w tym roku szkolnym organizację III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Rosyjskiej. O pomoc  w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia zwróciła się Biblioteka Szkolna II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, która była jego inicjatorem. Konkurs ”Od Dostojewskiego do Jerafiejewa” odbył się 2 czerwca w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku i przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły ponadgimnazjalne i studenci. Uczestnicy zaprezentowali prozę i poezję z repertuaru literatury rosyjskiej od 1800 r. do czasów współczesnych. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono i wyróżniono uczennice z II LO w Sanoku, I LO w Krośnie, II LO w Dębicy oraz Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego w Rzeszowie. W kategorii studentów wyróżniono PWSZ w Krośnie oraz PWSZ w Sanoku. Dnia 12 czerwca nauczyciele bibliotekarze sanockiej Filii PBW w Krośnie wzięli udział w pracach jury II Konkursu Fotograficznego "Pod urokiem chwili" zorganizowanego przez II LO w Sanoku. Celem konkursu była popularyzacja fotografii wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego. W kategorii gimnazja nagrodzeni zostali  uczniowie z ZS w Bukowsku (I, I miejsca) oraz z Gimnazjum nr 1 w Sanoku (III miejsce). W kategorii - szkoły ponadgimazjalne nagrodzeni zostali uczniowie z II LO w Sanoku (I, II miejsca) oraz ZS nr 5 w Sanoku.