Spotkanie w ramach brzozowskiej Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w maju

SAM 678531 maja 2017 r. w PBW Filia w Brzozowie odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2016/2017 spotkanie Zespołu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”.

Spotkanie było poświęcone tematowi korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy nauczyciela bibliotekarza oraz otwartym zasobom edukacyjnym. Podsumowano także cały rok pracy Zespołu i wstępnie zdiagnozowano potrzeby nauczycieli bibliotekarzy na nowy rok szkolny.

Dodatkowe informacje